Klika słów o tym co robimy – video.

Wiadomości i wydarzenia

Wrzuciłem video z wywiadem Roberta.
Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu o działalności Taurus-a.


Uruchom Video
Uruchom Video


Komentarze